klyvaved

Alla priser exklusive moms

Integritetspolicy för Klyvaved

Introduktion

Klyvaved värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du använder våra tjänster, till exempel när du kontaktar oss via telefon eller e-post, samt när du besöker vår webbplats. De uppgifter vi kan samla in inkluderar namn, kontaktuppgifter och eventuella andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

– Tillhandahålla och förbättra våra tjänster
– Kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar
– Uppfylla lagstadgade skyldigheter

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, eller förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, utom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandlingen.

Kontakt

För frågor om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Telefon: 0707-29 29 69
E-post: info@klyvaved.se

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.