klyvaved

Alla priser exklusive moms
Ved som precis har klyvts som ska torka i solen

Torka ved

Att torka ved kräver både kunskap och planering! Bara för att veden är kapad och klyvd innebär det inte att veden är klar. Det stora arbetet med att torka ved görs av naturen själv, men du måste ge veden rätt förutsättningar för att kunna torka perfekt.

En utav de bästa förutsättningar du kan ge din ved för att torka är att vara ute i god tid. Förr talades det om ”Påskaved”. Om man hade Påskaved så visste man att det var prima kvalité på veden. Detta innebar att veden skulle vara nersågad, hemsläpad, kapad, klyvd och staplad senast vid påsk. De som levde på landet och hade veden som en naturlig del av livet visste vad de pratade om. Träden som veden kommer ifrån var då fällda på vintern när det var som minst vatten i träden. Den redan relativt torra veden hade då god tid på sig att ligga och torka i vårsolen när luften är som torrast. Detta  gjorde att veden var redo att bäras in vid midsommar så att den skyddades från höstens regn. Såhär skapads de allra bästa förutsättningar för att har riktigt kruttorr ved till vintern.

Ved som kapas och klyvs senare på året kan man också få torr (undantag finns för vissa trädslag, se beskrivning på olika sorters träd som ved). Om man fäller träden när löven har slagit ut så kan man syretorka träden. Detta innebär att man fäller träden när dom har löv och behåller grenarna med löven på. Löven kommer då succesivt att suga ut sav och vatten ur trädet där det avdunstas och gör själva träet torrt. När löven har vissnat är det dags att börja kapa och klyva trädet. Kom ihåg att trädet måste vara helt avkapat. Det får inte finnas någon liten del av trädet som sitter kvar i stubben och försörjer trädet med vatten.

Vinden är viktig när du ska torka ved

När veden ska torkas vill man ha så mycket sol och vind på veden som möjligt så att det driver ut fukten. Det optimala är alltså att ha veden där det är varmt och blåsigt. Om man är tvungen att välja mellan att ha veden i sol eller vind så bör man i första han ha veden där det är vind (luftcirkulation). Att vinden får susa genom veden gör att den torkar fort. Detta görs enklast genom att stapla veden luftigt eller att ha veden i vedsäckar. Har man veden i vedsäckar ska man placera säckarna på ett sådant avstånd från varandra att luft kommer emellan. Det är också viktigt att man har ventilerade säckar så att luften inte stannar kvar i säcken. Alla vedsäckar vi säljer är ventilerade. Staplar man sin ved mot en vägg bör man lämna en luftspalt mellan veden och väggen så luften kan cirkulera bakom.

Klyvd ved som ska torka i vedsäck

Man kan även låta veden torka i en hög men då får högen inte vara allt för stor. Om man har en riktigt stor hög så kommer den ved som ligger innerst inte ha någon kontaktyta med luften vilket gör att den inte kommer bli riktigt torr. I värsta fall kan veden till och med börja mögla. Om veden möglar och ruttnar försämras värmevärdet i veden drastiskt.

När träet ska torka är det viktigt att det inte har kontakt med marken. Om träet är i kontakt med marken kommer markfuktigheten att hålla virket närmast marken fuktigt och det torkar inte tillräckligt bra. Detta åtgärdas enkelt genom att lägga virket på till exempel pallar så att vinden kan blåsa mellan trä och mark. Har du virket på pallar i växtlighet är det väl investerad tid att hålla gräs och annan växtlighet välklippt så att det inte binder fukt och hindrar vinden från att blåsa på virket.

Vedens längd och tjockleck

Vedens utformning (dvs längd och tjocklek) har direkt inverkan på hur den kommer att torka. Vid kapning och klyvning av veden är det bra att ta hänsyn till hur lång tid som återstår innan veden behöver brännas. Om du av någon anledning inte varit ute i god tid och har bråttom finns det anledning att göra veden mindre (både lite kortare och tunnare). En tunn träbit torkar naturligtvis snabbare än en tjockare bit gör. Ju tunnare veden är, desto luftigare blir den vid stapling än grov ved. En intressant sak är att fukten på träet sipprar ut mycket snabbare på snittytorna (där träet kapas) än på den längre ytan där träet är kluvet. Man kan tänka sig att det finns massor av små strån i trädet som suger upp vatten, från rot till topp. Och dessa små strån bidrar därför till att veden torkar snabbare på kortsidorna än på långsidorna. Så om du måste torka ved snabbt ska du göra veden kort och gärna tunn.

Hur torr behöver veden bli?

Veden ska bli så torr som möjligt. Det finns de som säger att veden kan bli för torr, vilket inte stämmer och saknar logik. Veden kan vara för fuktig men inte för torr. För att veden ska vara användbar bör den inte ha mer fukt än 20% fuktighet. Visst går det att använda ved som ligger lite högre än 20% men det leder till mycket värmeförlust och sot. Är veden för fuktig är den svår att få eld på och den pyr mer än den brinner.  Detta kan i värsta fall leda till skorstensbrand. Om du lyckas få ner fuktigheten i din ved till 12–17 % fukt är den riktigt torr och fin.

Ett väldigt enkelt och tillförlitligt sätt är att köpa en fuktmätare för ved. Här kan du hitta våra fuktmätare. Viktigt när du använder fuktmätare är att du mäter fukten inne i veden. Du behöver alltså klyva veden när du ska göra ett test för att få ett tillförlitligt resultat. Ytan på veden är den som torkar först (efter som att vinden för bort fukten där). Det tar längre tid för veden att blir torr i mitten och det är där du vill ha värden under 20% fuktighet när du mäter.

Här är några praktiska tips för att avgöra vedens torrhetsgrad:

  1. Lyssna på ljudet: När du knackar två vedstycken mot varandra, lyssna efter ett skarpt och klart ljud. Detta är ett tecken på torr ved. Om det istället låter dämpat och tungt, är veden förmodligen fortfarande fuktig.
  2. Känn på veden: Torr ved känns lätt i handen och ytan känns inte fuktig. Om veden känns tung och kall, kan det vara ett tecken på att den fortfarande innehåller mycket fukt.
  3. Titta efter sprickor: En torr vedklabb kommer ofta ha tydliga sprickor vid ändarna. Detta beror på att veden krymper när den torkar, vilket skapar dessa karaktäristiska sprickor.
  4. Observera färgförändringar: Om veden har en gråaktig eller blek färgton är det ett gott tecken på att den har torkat ordentligt. Färsk ved har ofta mer levande färger.
  5. Känn på ytan: En torr vedbit har en yta som kan kännas grov och kanske till och med flagnar av, till skillnad från fuktig ved som är slätare och mer blank i ytan.
  6. Väg veden: Torr ved är betydligt lättare än dess fuktiga motsvarighet på grund av avsaknaden av vatten.
  7. Använd en fuktmätare: För den som vill vara extra säker kan investeringen i en fuktmätare vara lösningen. Ett värde på 20% fuktighet eller lägre betyder att veden är redo.

Genom att använda dessa metoder kan du säkerställa att din ved är perfekt för att börja elda med.

Undvik markfukt när du ska torka ved!

_Markfukt

Med markfukt menas tmängden vatten som finns i marken, och dess påverkan på vedtorkning är inte alltid uppenbar vid första anblicken. När marken är mycket fuktig, ökar luftfuktigheten i omgivningen. Denna höga luftfuktighet gör det svårare för veden att avge sin inre fuktighet till luften, vilket i sin tur bromsar torkningsprocessen. Tänk dig att försöka torka tvätt på en fuktig dag; liknande principer gäller här. Veden känner av den omgivande luftens mättnad och torkar långsammare om luften redan är fylld med vattenånga.

Jämfört med regn, är markfuktens negativa inverkan på vedtorkning mer indirekt och handlar om att skapa en fuktigare omgivning som kan förhindra effektiv avdunstning av fukten från veden. Är det riktigt fuktigt i marken (som på bilden ovan) så kommer det förstöra veden närmas marken helt och hållet. Givetvis skulle ingen välja att placera sin vedhög på så fuktig mark. Men tänk på att beroende på hur marken är belägen så kan det krävas ganska få dagar med dåligt väder för att marken ska bli vattensjuk. Det är därför viktigt att placera sin vedhög på ett ställe som är väl dränerat. Och som sagts innan ska veden inte ligga direkt på marken utan på någon form av underlag, tex lastpallar. 

om trä

Skillnad luftfuktighet och vedfuktighet Bortförsel-transportör?

Fuktighet – markfukt – fuktkvot – fuktmätare
Olika sorters trädslag till ved. – Fördelar, Nackdelar Bilder
När ska man kapa klyva

Ett kilo ved innehåller ungefär fyra kilowatt vid 20% fuktighet.
Hur mycket ved behöver du?
Givetvis är frågan svår att svara på exakt och vedbehovet varierar
1 kubikmeter ved i stjälpt mått motsvarar ca 0,625 kubikmeter staplad ved.