klyvaved

Alla priser exklusive moms

Vedmaskin eller vedprocessor - Vad är det?

Enkelt förklarat är en vedmaskin är en maskin där du stoppar in stockar i ena änden och ut kommer i andra änden färdig ved. Detta sker beroende på modell mer eller mindre automatiskt. Fördelen med en vedmaskin är att den kan producera ved mycket fortare än vad man kan göra tex med motorsåg och vedklyv. Med vår vedmaskin kan du räkna med att producera mellan 3-5 kubikmeter ved per timme. Det är alltså en effektiv maskin för att producera lite större volymer ved. En vedmaskin kallas också vedprocessor.
vedmaskin machine

Vi kan bygga din vedmaskin på 80 släp om du vill! Kontakta oss för offert

vedmaskin_machine

Så fungerar vår vedmaskin

För att förklara hur en vedprocessor fungerar så delar vi upp maskinen i olika delar.

Huvuddelarna i en vedmaskin

  • Inmatning
  • Kapning
  • Klyvning
  • Bortforsling

Vedmaskinens inmatning

Inmatningen i vedmaskinerna vi säljer sker hydrauliskt genom att man placerar stocken på ett inmatningsband eller matar fram stocken med ett stockbord alternativt en stocklyft.

Med en spak (eller Joystick som vi har på Woodworker modellerna) så styr man en hydraulisk motor som driver inmatningsbandet. Inmatningsbandet löper mellan två rullar där den ena rullen drivs av en hydraulmotor. När man matar in stocken i maskinen för man in stocken mot sektionen där stocken ska kapas med svärdet. När stocken har kommit fram till önskad vedlängd så klämmer man fast stocken med stockhållare (vilket är en stor klämma i metall). Stockhållaren klämmer stocken medan stocken sågas. Vi har vedprocessorer som har både manuell stockhållare och hydraulisk.

Vid inmatningen sitter en knapp med nödstopp. På bensinmodellerna finns en timmräknare för att man ska kunna ha koll på serviceintervall på motorn.
hydraulisk inmatning vedprocessor

Om Kapningen

Kapningen i vedmaskin

Kapningen i en vedmaskin sker genom ett kedjedrivet svärd, precis som på en motorsåg fast i stället drivs det hydrauliskt. Med en spak eller Joystick styr man en hydraulisk kolv som trycker ner sågsvärdet mot stocken så att den kapas snabbt och effektivt. Man kan med ett vred ställa in hastigheten som svärdet ska röra sig för att anpassa hastigheten till stockens tjocklek. Man kan även ställa trycket på hur hårt sågen ska trycka. För att få optimal hastighet behöver man justera sågen efter vilken typ av ved man har. Det krävs till exempel lite annorlunda tryck och hastighet på en 10 cm björk än 40 cm ek. Om man ställer för hård och för snabb kapning kommer sågen att köra fast vilket kommer resultera i att maskinen stannar. Ställer man för långsamt med för mjukt tryck så resulterar det i att kapningen inte kommer att ske långsammare än nödvändigt. Det är viktigt att man ser till att hålla kedjan vass för att få optimal kapning. Ifall man sågar ved med jord och grus i så kommer skärpan på svärdet snabbt försvinna. Försök därför alltid att mata maskinen med så ren ved som möjligt.
En fördel med vedmaskin är att man alltid får perfekt längd på sin ved. Detta sker genom att stocken matas in till ett stopp som är reglerbart. Så om du vill ha ved som är 30cm så ställer du stoppet på 30cm från kapsvärdet.
En Björk kapas i en Vedprocessor

vedmaskin

Klyvning i vedmaskin

När stocken kapats faller den ned i själva klyven på vedmaskinen. Utrymmet där veden klyvs är V – format för att stocken ska hamna framför klyvkolven.  Man kan ställa in ifall man vill ha automatisk klyvning det vill säga ifall klyvningen ska ske utan att man behöver trycka eller röra på något efter att veden har kapats eller om man vill klyva manuellt (dra i en spak). När veden hamnat framför klyvkolven pressas vedbiten mot en kniv vilket delar veden. Ibland kan veden hamna på sniskan framför kolven. Det gäller då att fort öppna buren (då stannar klyven och sågen automatiskt) och att manuellt lägga ned vedbiten så att den inte klys på tvären. Hur veden hamnar i klyvdelen beror till stor del på hur den sågas. Det gäller att inte ha för låg hastighet när sågen kapar av, dvs kommer i genom stocken.

Det finns olika typer av klyvknivar man kan köpa till. Till exempel kan man köpa en 6-vägsklyv som klyver stocken i 6 bitar. Det är storleken på stocken som du ska klyva och din egen preferens som avgör hur fin eller grov ved du ska ha. Själva kniven på vedmaskinen är ställbar i höjd. Detta sker genom att man manuellt höjer och sänker kniven med en spak.

Bortforsling av den klyvna veden

När veden är klyvd pressas veden framåt med hjälp av hydraulkolven så att den hamnar på ett transportband eller elevator som det också kallas. Alla som har använt en traditionell vedkap eller vedklyv vet hur frustrerande det är när veden byggs upp i hög framför maskinen därför att det inte finns någon bortforsling. Detta leder till att man ständigt måste plocka bort veden manuellt. Som väl är så slipper man mycket av det arbetet med en vedprocessor. Veden transporteras upp på ett transportband och matas bort från maskinen hela tiden. Man kan bygga en riktigt stor hög med ved innan det är dags att flytta maskinen eller veden. Man kan även sätta en vedsäck på ett stativ under elevatorn så att veden direkt trillar ner i säcken. Vedsäcken kan även träs på ett par pallgafflar och låta säcken hänga under elevatorn. Man bör vara medveten om att veden kan fastna ibland på vägen till eller i elevatorn. Då får man manuellt rätta till och hjälpa veden lite på traven.

Stockbord eller lyftbord ?

Det finns två mycket vanliga och användbara tillbehör till en vedmaskin. Dessa tillbehör är stockbord och lyftbord. Om du vill maximera din vedproduktion så bör du definitivt överväga att köpa till något av tillbehören. Ifall du redan har en maskin som kan lyfta tex en traktor eller lastmaskin, så är det förmodligen stockbord som du behöver.

Saknar du en maskin som kan lyfta stockarna så har du förmodligen mest nytta av en stocklyft. Du kan även hitta tillbehören i menyn.

Vedprocessorn är en säker maskin

Att använda en vedmaskin är säkert eftersom man inte kan röra veden där den kapas och klyvs. Jämför man att kapa och klyva veden manuellt med motorsåg och vedklyv (eller yxa) så är det väldigt mycket säkrare att använda en vedmaskin. Kapning och klyvning sker innanför stängda burar så att man inte av misstag ska kunna klämma sig eller råka såga sig. Matning, kapning, fasthållning och klyvning sker hydraulisk med spakar vilket innebär att man inte behöver komma i kontakt med veden i dessa moment. Vedprocessorn är dessutom utrustad med säkerhetsbrytare på buren närmast kapning och klyvning vilket innebär att processen bryts om man lyfter skyddsburen. Maskinen är också utrustad med nödstopp ifall något skulle hända.

Drivs vedmaskin

Hur drivs en vedmaskin?

Det finns i huvudsak tre sätt på vilka en vedmaskin kan drivas. Dessa är:

  • Bensinmotor
  • Eldrift
  • PTO

OBS på modellerna från Woodworker kan vi erbjuda hybridmodeller! Det innebär att du få en maskin som drivs av både bensin och el. Detta kostar såklart extra. Men har du behov av att kunna välja så kontakta oss så ska vi ge dig ett pris. På övriga modeller väljer man den typ av drift maskinen ska ha när man köper den. Om man sedan vill ändra från tex bensindrift till eldrift är det både en dyr och relativt arbetskrävande konvertering. Läs nedan om fördelar och nackdelar om de olika sätten att driva en vedmaskin.

Vedprocessor med Bensin

Det vanligast förekommande sättet att driva maskinen är att använda sig av en bensinmotor av OHV typ. Våra maskiner är utrustade med en OHV motor från Briggs & Stratton. Bensinmotorn driver en hydraulpump som är själva hjärtat i maskinen. Pumpen pumpar ut hydraulolja till kolvar och hydraulmotorer som sitter på inmatningsband, stockklämma, motorsåg, klyvkolv och utmatningsband. Eftersom pumpen ska driva alla dessa moment krävs det att det är en relativt kraftig bensinmotor.
Bensinmotor B&S för vedmaskin

Logistik vedmaskin - hur ska man tänka?

Effektivisera logistiken runt din vedmaskin

Trots att en vedprocessor underlättar oerhört mycket av vedproduktionen så är jobbet att skapa ved med en vedprocessor inte helt arbetsbefriat. Ibland får man öppna skyddsburen för att ett vedträ kommer på snedden till klyven. Ibland får man manuellt ta och kasta upp några vedträn på elevatorn för att något bit ved har kilat ihop sig med andra trän etc. Man måste själv vara med i momenten med spakar och framför allt måste man se till att man har en bra logistik för att få effektivitet med en vedmaskin. Med vår vedprocessor kan man räkna med att producera mellan 3–5 kubikmeter ved per timme. Har du krokig svårjobbad ved så kommer du förmodligen ligga i det nedre intervallet. När du ska välja vilken maskin du har behov av så bör du ha någorlunda koll på vilken dimension veden har. Om du till exempel nästan bara har tunn ved kan cykeltiden på vedmaskinens klyvkolv vara direkt påverkande på hur mycket ved du kommer att kunna producera. En stark vedmaskin har en större kolvdiameter som måste fyllas med olja och kommer att gå långsammare än en mindre kolv som inte kan trycka med samma kraft. Det du vinner i kraft förlorar du i tid och vice versa. Har du däremot grövre dimensioner på stockarna så måste du ha en maskin som kan trycka rejält och att den går lite långsammare. Stockarnas individuella utformning är också en faktor när det gäller tiden att klyva veden. Krokiga knaggiga stockar går inte lika fort och lätta att klyva som raka och kvistfria. Har du en vedmaskin som är anpassad efter din ved så kommer. Ett bra tillbehör till din processor är att använda dig av ett stockbord eller stocklyft. För att kunna prodcuera ved riktigt effektivt och snabbt så är ett stockbord ett måste. Genom att använda detta så optimerar man flödet av ved in i vedmaskinen. Optimalt så så ska stockarna i princip ligga kant i kant så att man hela tiden bara matar in stock. Du hittar våra stockbord och lyftar på en separat sida i menyn.

Tips för att göra användningen av din vedprocessor så effektiv som möjligt

Se till att stockarna du ska göra till ved hela tiden är i närheten av din maskin. Att maskinen befinner sig långt från stockarna gör att onödig tid går åt till att hämta stockar. Ifall du har utrymme så försök att hela tiden ha ett mindre lager med stockar jämte maskinen Har du en hjullastare eller traktor så kan du använda ett stockord där du har ditt mindre lager. Har du inte tillgång till en maskin som kan lyfta kan ett lyftbord vara lösningen.
Finansiering? En vedprocessor betalar sig själv
I dessa tider är det enkelt att räkna hem en vedmaskin om man har lite större volymer ved. Att lägga ut pengar för en maskin är för många ett stort utlägg. Vi samarbetar därför med Wasa för att kunna hjälpa dig att få maskinen finansierad.

Hur mycket ved kan man klyva per timme i en vedprocessor?

I vår kraftigaste vedmaskin kan man räkna med att kapa och klya 3-5 kubikmeter per timme. Det är flera faktorer som avgör hur mycket det  verkligen blir per timme. Om man har grova stockar  så kommer man att kunna producera mycket mer än om man har klena stockar. Har man riktigt klen ved så kan det blir  att man bara kapar och klyver 1 kubikmeter per timma. Eftersom den kraftigaste maskinen har en tryckkraft på hela 20 ton så har den en längre cykeltid än en maskin som har en lägre tryckkraft. Det gäller därför att inte mata den med för klen stock om man vill hålla produktionstakten uppe. För att maximera produktionen är ett stockbord nästan ett måste. Stockarna ska ligga kant i kant