klyvaved

Alla priser exklusive moms

Olika sorters trädslag som ved

Till att börja med så finns det i Sverige inget trädslag som inte duger som ved. Om det bara är tillräckligt torrt så kan man elda all sorts träd. Däremot har dom olika trädslagen sina för och nackdelar. Nedan ska vi försöka att gå igenom de vanligaste trädslagen vi har och se vilka egenskaper dom har som ved. Det ska poängteras att kilo för kilo så har alla trädslag exakt samma energiinnehåll. Det innebär att tex ett kilo Oxel har exakt lika mycket energi (dvs att man får lika mycket värme) som ett kilo gran. Alla trädslag har 5,32 kilowatt per kilo helt torr ved, dvs att de skulle innehålla 0% fukthalt. I verkligheten kan man inte få 0% fukt i veden eftersom veden kommer att anpassa sin fuktighet till luftfuktigheten. Vi räknar med att veden har en fukthalt på 20% vilket är den högsta tillåtna fuktighet träd kan ha för att få kallas för ved.

Då blir det följande: 5,32×0,8= 4,256 kWh per kilo ved. 4,26 kWh är alltså energin i alla sorters trädslag när den har 20% fuktighet. Det som ställer till det är att ved säljs i volym och inte vikt. För om man ser det till volym så har träden olika energi därför att fibrerna i trädet är olika täta.

 

Brännvärde ved

I tabellen nedan visas brännvärde för olika sorters ved som är vanlig förekommande i Sverige.

Trädslag

Vikt per kubik travat i kg

Energi i kWh per kubik travat

Oxel

450

2394

Bok

428

2274

Ek

413

2195

Ask

413

2195

Alm

405

2155

Lärk

405

2155

Rönn

405

2155

Lönn

398

2115

Björk

375

1995

Tall

330

1756

Al

330

1756

Sälg

323

1716

Lind

323

1716

Asp

300

1596

Gran

285

1516

Poppel

285

1516

Som vi enkelt kan se i tabellen är det dom tunga trädslagen som också ger mest energi i förhållande till volym. 

Oxel som ved

Har du fått tag på Oxel att elda med har du fått en jackpott. Det är nämligen det träd som har högst energiinnehåll per kubikmeter, hela 2394kWh. Den är relativt lätt att klyva trots dess densitet. Oxel är lite förvånande en rosväxt och är nära besläktad med rönn. Dock kan Oxelns kärna börja bli svampig med tiden och då minskar energin drastiskt. Men en frisk Oxel är svårslagen som ved.

Bokved

Ved av trädet bok är också ett av de träd som toppar listan i energiinehåll. Bok till skillnad från ”konkurrenten” Ek är enklare att klyva (dock inte enkel) och har ingen garvsyra som eken har. Detta har gjort bok till en populär vedsort som brinner länge.

Ekved

Ek är ett tungt trädslag och det är ganska utmanande att klyva. Speciellt om eken är gammal och har knaggar. Vi rekommenderas att du köper en klyv med minst 15 tons klyvkraft om du planerar att klyva mycket ek.

Behöver du vara försiktig med att elda med ek?

Det är många som är rädda för att elda med Ek. Det finns också goda skäl till det. Anledningen är att eken naturligt innehåller garvsyra. Garvsyran är frätande och det finns många historier om hur folk har eldat med och sedan har kaminen (eller pannan) och murstocken frätt sönder. Sanningshalten i dessa historier får man dock ta med en nypa salt även om det nog kan finnas fog för att vara lite försiktigt med ekved. I motsats så finns det lika många som säger att de alltid eldat med Ek och att det inte uppstått några skador. Troligen har de som skadat sin värmeutrustning med ekved haft fuktig ekved och ineffektiv förbränning, tex en gammal gjutjärnskamin. Ek som är ett hårt trädslag kan behöva lång tid för att torka riktigt. Det sägs att dagens moderna pannor med omvänd förbränning har så hög förbränningstemperatur att syran brinner upp och det skulle därför vara ofarligt att elda ek. I fall man vill elda med ekved kan det nog ändå vara klokt att se till så att följande är uppfyllt.

  • Se till att ekveden är torr! Låt den vara kluven på tork i minst två somrar.
  • Använd en modern kamin eller panna med effektiv förbränning.
  • Blanda ut ekveden med ved från andra trädslag, tex 25% ek.
  • Börja inte brasan med ved från ek. Lägg i stället in ek när eldstaden blivit riktigt varm. 

Almved

Alm är ett stort lövträd med bra brännvärde. Alm är dock mycket segt och vresigt vilket gör det ett problematiskt träd att klyva. När man klyver alm är det svårt att låta bli att tänka på dom som kämpade med alm innan vedklyven fanns. Om du vill klara av att klyva grövre Alm ska du satsa på en rejäl vedklyv. Det kommer att spara dig många timmars jobb. Desto starkare vedkly desto bättre! Almsjukan har gjort att det finns väldigt stora Almar som huggs ner och det är inte ovanligt att dessa träd får ligga och ruttna för att man tycker det är för mycket jobb att ta till vara på veden. Det är synd för alm ger mycket värme och brinner fint. I och med att Almen är så vresig är den ofta bra att börja tända en brasa med. Med rätt vedklyv går jobbet att klyva Alm förhållandevis enkelt!

Björkved

För många är ved synonymt med björkved. Björken har ett välförtjänt rykte om att vara bra ved. Vi vill nog påstå att många andra trädslag hamnar lite i skuggan av björkved trots att de är minst lika bra eller bättre. Här är anledningen till att björk är det populäraste trädet att elda med. Björkens näver brinner utomordentligt bra, och är perfekt att använda ihop med tidningspapper för att få fart på en brasa. Björken är Sveriges vanligaste lövträd och det finns mycket björk i hela Sverige. Den har bra brännvärde och är ganska lätt att jobba med. Kommersiellt är björkved det absolut vanligaste och björk mellan 10-45 cm i diameter är prefekt att kapa och klyva i en vedprocessor.

Granved

När det gäller ved så är det många som väljer bort Gran helt. Det är synd för granen är utmärkt att elda med även om den inte ger lika mycket värme per kubik som björk. Typiskt för gran är att det smattar och smäller i den när den brinner. Ifall man eldar gran i kakelugn så bör man ha ett skyddsgaller så att inget fnätter ut på golvet.

Torr gran är mycket bra som tändved då det snabbt fattar eld. Tillgången på gran är stor i Sverige och som ved är den billigare än tex björk. 

Sälg - Veden du helst ska undvika

Sälg är ett träd som är ganska segt och svårtorkat när det ska bli ved. Sälgen blommar tidigt på våren och är en viktig polinerare. Vi rekommenderar därför att låta sälgen stå kvar och den ska bara användas som ved i yttersta nödfall.

Stockar av al som ska bli ved

Alved

Al som ved brinner med en ljus klar låga. Alen är lätt att känna igen eftersom den är rödaktig. Man hittar ofta al nära vatten. Alen anses ofta att vara lite för lätt för att vara riktigt bra ved. Den har sämre brännvärde än björk men högre brännvärde än tex gran. Om du ofta blir sen med veden och kanske till och med inte får veden färdig samma år som du tänkt, kanske du ska överväga att skaffa alved. Al är nämligen motsåndskraftigt mot röta och har använts mycket till konstruktion av vattenverk och skeppsbygge. 

 

Bästa sättet att klyva ved